ರಾಜ್ಯ

ಅನ್ನಧಾನೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನಧಾನೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ದಶಮಪೀಠಾಧಿಪತಿ ನಾಡೋಜ ಜ.ಡಾಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠ ಕೊಡ ಮಾಡುವ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the author

ಕನ್ನಡ ಟುಡೆ

Leave a Comment