ರಾಷ್ಟ್ರ

ದರ್ಪಣ್ ಆ್ಯಪ್

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲಾಖೆಯ ಪೇಮೆಂಟ್ – ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಿದೆ. “ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ’. ‘ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಮಾಡಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ – ಬರಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 650 ಪೇಮೆಂಟ್ – ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಚೆಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ ಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.ಇದರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ.ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ’.ಮೊಬೈಲ್ ಕಿರಿತಂತ್ರಾಂಶ ‘ದರ್ಪಣ್  ಪಿಎಲ್ಐ’ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದರು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ವಿಮೆಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಸೀದಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆ ‘ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವಿಮೆಯೋಜನೆಯ ಕಂತು ಎಲ್‌ಐಸಿ ನೀಡುವ ವಿಮೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಜೀವವಿಮೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಸೇವೆಯ ವರಮಾನ  6 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟುಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’.

About the author

ಕನ್ನಡ ಟುಡೆ

Leave a Comment