ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂವರಿಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಗೌರವ

ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್: ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಣಾಳ (ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್) ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವನು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಸಂಶೋಧಕ ಗ್ರೆಗೊರಿ ವಿಂಟರ್  ಗೆ 2018 ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಅರ್ನಾಲ್ಡ್  ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಐದನೇ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಶೊಧನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಇವರು ಮನುಕುಲದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಸ್ವೀಡಿಶ್ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಕಸನ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ,ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನೆರವಾಗಾಲಿದೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಕಾಸವಾದ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಈ ಮೂವರೂ ಪ್ರಣಾಳಾಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

About the author

ಕನ್ನಡ ಟುಡೆ

Leave a Comment