ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಶಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಕೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮತ್ತು ನೋಟಬುಕ್ ಪೆನ್ ನೀಡುವ ಮುಕಾಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ

Read More

WhatsApp
Follow by Email