ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಿಲನ-2023 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ‌ ಮುನ್ನುಡಿ!

ಅಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಯಾವೊಂದೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಾಹಿನಿಯೊಂದು

Read More

WhatsApp
Follow by Email