ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟಮ್ಯಾನ್‌ ಗಳು!

ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾಥ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ

Read More

WhatsApp
Follow by Email