ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪರ್ವತ ಹಿಮನದಿಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪರ್ವತ ಹಿಮನದಿಗಳು

Important notes for compitative exams

೧. ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ,

೨ .ಮೌಂಟ್ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ೩. ಮೌಂಟ್ ರುವೆನ್ಜೋರಿ

ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ?

ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WMO) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪರ್ವತ ಹಿಮನದಿಗಳು (ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ, ಮೌಂಟ್ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ರುವೆನ್ಜೋರಿ) 2040 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ

  • ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ತಾಂಜಾನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಇದು ಮೂರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ : ಕಿಬೋ, ಮಾವೆಂಜಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ.
  • ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ.

ಮೌಂಟ್ ಕೀನ್ಯಾ

  • ಕೀನ್ಯಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ.
  • ಪರ್ವತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಯನ್ (5,199 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 17,057 ಅಡಿ), ನೆಲಿಯನ್ (5,188 ಮೀ ಅಥವಾ 17,021 ಅಡಿ) ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆನಾನಾ (4,985 ಮೀ ಅಥವಾ 16,355 ಅಡಿ).

ಮೌಂಟ್ ರುವೆಂಜೊರಿ

ರುವೆಂಜೊರಿ , ರ್ವೆಂಜೊರಿ ಮತ್ತು ರ್ವೆಂಜುರಾ ಎಂದೂ ಸಹ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಇದು ಪೂರ್ವ ಸಮಭಾಜಕ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರ್ವತಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ
  • ಇದು ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Share
WhatsApp
Follow by Email