ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಮೇರಿ ರಾಯ್ ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು.

ಲೇಖಕಿ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೇರಿ ರಾಯ್ ಅವರು 1986 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು

Read More

WhatsApp
Follow by Email